PRIVACY POLICY

GİZLİLİK POLİTİKASI 

 

İşbu gizlilik politikası (“Politika”) MSFR Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilen “homes.missafir.com” adresindeki internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve mobil uygulamasını (“Mobil Uygulama”) ziyaret eden ve / veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”) tarafından, işbu Gizlilik Politikası’nın İntermet Sitesi ve Mobil Uygulama kullanılmadan önce okunması gereklidir. 

 

 1. Kullanıcı’nın, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve İnternet Sitesi’nde sunulan tüm hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasının sağlanabilmesi amacıyla; bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkelerinin tümü; Şirket’imiz ve Şirket’imize bağlı İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama’nın kullanmasıyla Kullanıcı tarafından kabul edilmiş addolunur. 

 

 1. İnternet Sitesi’ne veya Mobil Uygulama’ya üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel verileriniz Şirket’imiz tarafından işlenmektedir. Kişisel verileriniz ile ilgili aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz. Kişisel verileriniz aydınlatma metnine uygun olarak işlenecektir.  

 

 1. .Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi Şirket’imizin birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve aydınlatma metninde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. 

 

 1. Şirket Kullanıcı’nın güvenliği ve gizliliği en ön planda tutulmaktadır. Kullanıcı’nın sisteme girmiş olduğu bilgiler, gizlilik ve güven içinde, ayrıca bu verilerin kritik olduğunun bilincinde olarak, en güncel ve en gelişmiş güvenlik teknolojileri kullanılarak korunmaktadır. Ayrıca, sektörel gelişmeler ve veri güvenliği alanındaki gelişen tehlikeler, sürekli olarak takip edilerek ve düzenli testler yürütülerek olası saldırılara ve veri hırsızlığı teşebbüslerine karşı en yüksek düzeyde koruma sağlanmaktadır. 

 

 1. Kullanıcı’nın, sistemdeki hesaplarına erişim SSL (Secure Socket Layer) teknolojisi kullanılarak üçüncü kişilerden saklanır. SSL teknolojisi, sunucu ile kullanıcının internet tarayıcısı arasında, kimlik doğrulama ve bağlantı şifreleme gibi iki temel görev üstlenir. 

 

 1. Şirket’imiz Kullanıcı’nın isteği dışında ticari iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, Kullanıcı’nın sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. 

 

 1. Şirket’imiz İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Şirket, gerektiğinde Kullanıcı’nın IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, Kullanıcı’yı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

 

 

 1. Şirket’imizin 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen işlem verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.    

 

 1. Şirket’imiz, sağladığı hizmet içerisinden çerçevesinde İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’dan başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. Şirket, Kullanıcı’yı bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. Şirket, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. 

 

 1. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinden bağlantı sağlanan üçüncü kişi ve kurumlara ait sitelerde bulunan hesaplarının gizlilik ve güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu üçüncü tarafların gizlilik politikasından Şirket sorumlu tutulamaz. 

 

 1. Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerindeki hesap ve şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden kendisi sorumludur. İnternet Sitesi’nin kullanımı sırasında veya hizmet alımı sırasında herhangi bir verinin yedeklenmemesinden, zarar görmesinden veya herhangi bir kişisel verinin zarar görmesinden doğacak zararlardan Şirket sorumlu değildir. 

 

 1. Kullanıcı’ya ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Şirket işbu Politika’da ve aydınlatma metninde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Şirket, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; 

 

 

12.1.   Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, 

 

12.2.     Şirket’in Kullanıcı’yla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, 

 

12.3.     Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcı’yla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, 

 

12.4.     Kullanıcı’nın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde. 

 

 1. Şirket, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.  

 

 1. İnternet Sitesi’nde ücretli olarak sunulan bir hizmetten faydalanılması durumunda veya İnternet Sitesi’nde yayınlanan ilanlar üzerinden satın alma yapıldığı durumlarda, Kullanıcı’nın, İnternet Sitesi üzerinden yaptıkları alışverişler sırasında ödeme kuruluşu veya ödeme aracısı üzerinden toplanan kredi kartı bilgileri, satın alınan ürün ve hizmetlerin faturalandırılması amacıyla kullanılabilmektedir. 

 

 1. Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği Şirket tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığı’na karşı denetlenmektedir. Bu sebeple, ilk defa sipariş veren bazı Kullanıcı’nın öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gerekebilir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi Kullanıcı ile veya ilgili banka ile irtibata geçilebilir. 

 

 1. Şirket göndereceği e-postalarda, hiçbir şekilde kredi kartı numarası, kullanıcı adı, şifre veya parola talep etmez. E-postalarda yer alan veriler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirket, Kullanıcı e-postalarından aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. 

 

 1. Şirket Kullanıcı’nın İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’daki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı Kullanıcı verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, İnternet Sitesi’ni zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili İnternet Sitesi’ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve Kullanıcı için özel olarak tasarlanmış Kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcı dilerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilir. 

 

 1. Şirket tarafından İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren, veya yardım masasına (help desk) soru soran Kullanıcı’dan talep edilebilecek bilgiler de, Şirket ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu Kullanıcı’ya doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Anketler veya yardım masası, anlaşma gereği 3. partiler tarafından sunulan hizmetler olabilir.